Szkoła zapewnia wszystkim uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe

poza religią, którą Rodzice muszą zakupić dzieciom we własnym zakresie.

Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Tadeusz Frąckowski

Lista podręczników na rok szkolny 2019/20:   wykaz_podrecznikow_na_rok_szkolny_2019_2020.pdf