Tutaj powinien być opis

Informacja dla rodziców.

Informacja dla rodziców jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu i jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci znajdują się w załącznikach.


Załączniki