Tutaj powinien być opis

Zdalne nauczanie plastyki

Prace plastyczne uczniów wykonane  podczas nauki zdalnej klas I-VII  pod kierunkiem p. Danuty Kordyla